NL  |  FR  |  EN

Human Touch

StructuurLeiderschapLerenMedewerkersCommunicatieCultuurOver Human Touch

Ervaar de kracht van intervisie

Hebt u het gevoel dat u nog meer van uw collega's zou kunnen leren, en omgekeerd, dan nu het geval is? Wilt u graag te rade gaan bij anderen, checken of u wel de goede werkwijze hanteert of nieuwe ideeën en inspiratie opdoen?

Dan is intervisie zeker iets voor u!
 

Intervisie is een inspirerende methodiek voor de lerende organisatie. Het leren van én met elkaar staat centraal. Tijdens intervisie helpen collega’s elkaar door mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Deze collegiale toetsing stimuleert  verrassende oplossingen voor zaken waar u aan twijfelt of zelf niet goed uit komt.

 

Om te vermijden dat intervisie blijft hangen in 'die gezellige koffieklets' is het belangrijk dat u op een georganiseerde manier te werk gaat, de gespreksrondes en het leerproces goed faciliteert en het resultaat borgt.
 

Een intervisie beslaat idealiter een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie.

 

Wij helpen u graag bij de opstart van uw intervisietraject, het ondersteunen van uw interne intervisiebegeleiders of zorgen zelf voor de professionele begeleiding van uw intervisiesessies.
 

Contacteer ons voor meer informatie.

 

Interesse? Contacteer ons.