NL  |  FR  |  EN

Human Touch

StructuurLeiderschapLerenMedewerkersCommunicatieCultuurOver Human Touch

Coachen op verandering

Coaching zorgt ervoor dat potentieel wordt vrij gemaakt en dat kennis, kwaliteiten en krachten in uw organisatie blijven die anders misschien verloren zouden gaan. Het persoonlijke groeiproces loopt echter niet altijd van een leien dakje. De zoektocht naar het onbekende nieuwe gedrag haalt mensen uit hun comfortzone en brengt gevoelens van onzekerheid met zich mee. Een goede, coachende aanpak is dus een luxe.

Wat mag u verwachten?

In deze themasessie maakt u kennis met de 'Chemie van het coachen', een geïntegreerd model dat u onmiddellijk in de praktijk kan brengen. Het biedt houvast voor het voeren van coaching gesprekken en voor een consistente aanpak van het volledige coaching traject. Volgende onderwerpen komen op een interactieve manier aan bod:

  • De essentiële elementen en kritische succesfactoren van een effectief coaching traject
  • De fasering van een coaching gesprek gekoppeld aan vaardigheden, technieken, mogelijke vragen en meetpunten
  • De noodzakelijk basishoudingen voor de coach en de coachee
  • De coach als regisseur: hoe een coaching traject vorm geven en de kwaliteit bewaken
  • Coaching resultaten verankeren en het continue leerproces van de coachee bevorderen

Deze themasessie aanvragen

Geïnteresseerd in deze themasessie? Contacteer ons voor een offerte.