NL  |  FR  |  EN

Human Touch

StructuurLeiderschapLerenMedewerkersCommunicatieCultuurOver Human Touch

Aandacht voor de "human touch"

Er bestaan verschillende manieren om de werkelijkheid te benaderen. Ook ten aanzien van organiseren en veranderen. Aan de basis van de ontwikkeling van Human Touch ligt aandacht voor ... de "human touch". Onze visie wil een alternatief zijn op een te eenzijdige visie van de mens als louter rationeel wezen.

 

Veranderingen in organisaties creëren een bepaalde context voor managers en medewerkers. Deze context bepaalt hun gedrag. Ze handelen vanuit betekenisgeving, vanuit een interpetatie van hun omgeving en van de verandering zelf. Deze kan verschillen van medewerker tot medewerker. Wanneer men gedrag wil begrijpen en de organisatie succesvol wil veranderen, zal men dus aandacht moeten schenken aan dit proces.

 

De toolkit Human Touch speelt hier maximaal op in. U herkent onze visie in de teksten maar vooral ook in de tools. Tools die u zullen toelaten het gedrag van uw managers en medewerkers beter te begrijpen en hen hierdoor maximaal te informeren, te motiveren, te betrekken.

 

Lees meer over de achtergronden van Human Touch in de geïntegreerde visietekst van de projectgroep 2007 - 2008 van de K.U.Leuven.

 

Login