NL  |  FR  |  EN

Human Touch

StructuurLeiderschapLerenMedewerkersCommunicatieCultuurOver Human Touch

Privacyformulering

Bij een bezoek aan de Human Touch-website bewaren wij

 • (indien mogelijk) Uw domeinnaam en uw e-mailadres
 • Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
 • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
   

 

Deze informatie wordt gebruikt

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • Om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • Om u te contacteren voor marketingdoeleinden


 

Human Challenge bvba of Think and Touch bvba (beheerders Human Touch) geven geen informatie door aan derden (organisaties die niet contractueel verbonden zijn met Human Challenge of Think and Touch) voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek): om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt of voor identificatie

Beveiliging

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Human Challenge bvba en Think and Touch bvba hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen commerciële e-mails wenst te ontvangen van Human Challenge bvba of Think and Touch bvba, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule. Conform de wetgeving zal elke commerciële e-mail ook de mogelijkheid bevatten om u eenvoudig van onze e-maillijst te laten schrappen.

Over communicatie per brief of per telefoon

Als u ons via het web uw postadres of telefoonnummer meedeelt, kunnen wij u via post of telefoon periodiek contacteren met informatie over producten, diensten, komende evenementen of voor marktonderzoek. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule.

 

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • Telefonisch op het gratis nummer: 0800 – 91 886
 • Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • Online: www.robinsonlist.be

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval zullen wij u contacteren voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op aanvraag verleent Human Challenge bvba of Think and Touch bvba u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule. Op aanvraag bieden wij u ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacybeleid’, neem dan contact op met:

 • Human Challenge bvba, op het hieronder vermelde adres;
 • Think and Touch bvba, op het hieronder vermelde adres;
 • De Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).


Hoe Human Challenge bvba of Think and Touch bvba contacteren over dit privacybeleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:

Per e-mail: marijke @humanchallenge.be of dany.daelemans@thinkandtouch.com
Per telefoon: +32-478-32.80.17 (Marijke Theunis) of +32-485-18.29.78 (Dany Daelemans) 
Per brief: Human Challenge bvba, Grote Heirbaan 39 1852 Grimbergen of Think and Touch bvba, Antwerpsesteenweg 124 2630 Aartselaar